kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Çocuklarda ve Ergenlerde Büyüme
Tıp-Sağlık

Çocuklarda ve Ergenlerde Büyüme

Editörler: Yusuf Kenan HASPOLAT - Atilla BÜYÜKGEBİZ - İlyas YOLBAŞ - Fesih AKTARHipofiz Bezi Anatomisi, Gelişimi ve Histolojisi
Prof. Dr. Yusuf Nergiz

Büyüme Hormonu
Gül Şahika Gökdemir, Prof. Dr. Cihat Güzel

Çocuk ve Ergende Büyüme
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Doç. Dr.Tahsin Çelepkolu

Büyümenin İzlenmesi
Doç. Dr. İlyas Yolbaş, Yrd.Doç. Dr. Kamil Yılmaz

Kemik Yaşı Tayini
Uzm. Dr. Recep Polat

Çocukluk Çağında Büyüme Hormonu Eksikliği
Doç. Dr. İhsan Esen

Çocuklarda Büyüme Hormonu Tedavisi
Doç. Dr. İhsan Esen

Boy Kısalığı İle İlgili Genler ve Etkiler
Prof. Dr. Zerrin Orbak

Ailesel Boy Kısalığı
Uzm. Dr. Edip Unal, Uzm. Dr. Funda Feryal Taş, Uzm. Dr. Ruken Yıldırım, Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat

Yapısal Büyüme Geriliği
Prof. Dr. Ömer Tarım

İntrauterin Büyüme ve Gelişme
Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul

Büyüme Hormonu Duyarsızlığı
Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık

Nörosekretuvar Disfonksiyon
Prof. Dr. Hakan Döneray, Uzm. Dr. Ayşe Özden

Psikososyal Cücelik
Uzm. Dr. Müge Atar, Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon

Turner Sendromu
Doç. Dr. Hilmi İsi

Turner Sendromu Yönetimi
Uzm. Dr. Müge Atar, Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon

İskelet Displazileri
Doç. Dr. Hilmi İsi

Alt Ekstremitenin Fizyolojik Eğrilikleri
Doç. Dr. Emin Özkül

Klinefelter Sendromu
Arş. Gör. Dr. Gökçe Aktar, Yrd. Doç. Dr. Fesih Aktar

Noonan Sendromu
Doç. Dr. İlyas Yolbaş, Uzm. Dr. Leyla Şero, Uzm. Dr. Baran Oğuz

Akromegali - Gigantizm
Yrd. Doç. Dr. Zafer Pekkolay

Kalp Hastalıkları ve Büyüme
Doç. Dr. Alper Akın

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Büyüme ve Gelişme
Uzm. Dr. Nevzat Aykut Bayrak

Tüm Vücut Persentilleri
Doç. Dr. İlyas Yolbaş

Boy Kısalığına Yol Açan Genetik Bozukluklar
Yrd. Doç. Dr. Hande Koçak, Doç. Dr. Ahmet Okay Çağlayan

Gestasyonel Haftasına Göre Küçük (Sga) Doğan Çocuklarda Büyüme Hormon Tedavisi
Prof. Dr. Ayça Törel Ergür, Uzm. Dr. Sevinç Odabaşı Güneş

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler