kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Milli Egemenlik
Muhafazakâr Düşünce Dergisi

Milli Egemenlik

Editör: Hamit Emrah BERİŞSiyasi Hâkimiyetin Kaynağı Meselesi ve Osmanlı Telakkisi
MUSTAFA ŞENTOP

Modern Devletin Hukuk Döngüsü: Egemenlik, Parlamento ve Yasa
HAMİT EMRAH BERİŞ

Temsilî Demokrasiden Demokratik Temsile: Pitkin’i Yeniden Düşünmek
METİN ÖZKAN

Egemenliğin Cumhuriyetçi Yapı Sökümü: Machiavelli, Rousseau ve Ulus Devlet
ARMAĞAN ÖZTÜRK

Teoloji-Politik Felsefe İlişkisi Kıskacında Egemenlik Kavramının Schmittyen Analizi
GÜLAY ERCİNS - İBRAHİM BULDUR

Siyasal Alanda Kavramsal Değişimin İzleri: Birinci Meclis İle İkinci Meclis Tutanakları Özelinde Bir Söylem Analizi
HAZAN GÜLER SARI

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hâkimiyet-i Milliye ve Demokrasi
CEMAL FEDAYİ

Demokrasiyi Tartışmak: Türkiye’de Demokrasi Tartışmaları Üzerine Bir Dönemlendirme
ŞÜKRÜ MUTLU KARAKOÇ

Bir Egemenlik Meselesi Olarak Kültürel İktidar
BURAK ÇAKIRCA

Alexis De Tocqueville: Modern Çağın Çelişkileri Karşısında Bir Düşünür
RABİA ÖZKAN

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler