kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
TÜRK TOPLUM SÖZLEŞMESİ - SOSYAL, SİYASAL VE EKONOMİK KÜLTÜR  ÜÇÜNCÜ CİLT YAŞAYAN AMA YASALAR: YARALI AKILLAR VE YAMALI AHLAKLAR
Siyaset

TÜRK TOPLUM SÖZLEŞMESİ - SOSYAL, SİYASAL VE EKONOMİK KÜLTÜR ÜÇÜNCÜ CİLT YAŞAYAN AMA YASALAR: YARALI AKILLAR VE YAMALI AHLAKLAR

Halis ÇETİNBu çalışmayı şekillendiren ana unsur, öncelikle yaşadığımız sözlü kültürel ortamda Orhon Abidelerinden siyasetnamelere, atasözlerinden Nasreddin Hoca fıkralarının efkar-ı umumiyeyi şekillendirme gücüne kadar Türk kültür kodlarındaki güçlü etkisini yaşayarak görmüş olmamızdır. Türk toplum sözleşmesi sadece mükemmel bir hayat kurgusu tahayyülü içinde değil Türk halkının neredeyse bütün akli ve ahlaki zaaflarının da muhatabı hatta mağduru ve mazlumu olmuştur. Türk toplum sözleşmesi bir olgu olarak doğmuş, bir algı olarak yaşatılmış ve sonuçta yaşayan kültür evreninin asli sözleşme yasaları olarak tekrar bir olguya dönüştürülmüştür. Bu algı ve olgu diyalektiği içinde kendi algısına göre bir kültür olgusu ve kendi olgusuna göre bir kültür algısı yaratan herkes, yarattığı bu algı ve olgu durumuna göre sözleşme yasalarını yorumlamıştır: Tıpkı herkese görmek istediği şeyleri gösteren Faust’un aynası gibi.
Orhon Abideleri ile başlayıp onlarca siyasetname ve ahlak eserleri ile devam eden yazılı kaynakların kadim mirasının ve binlerce yıllık atasözleri ve sekiz asırlık Nasreddin Hoca fıkraları ile sürdürülen sözlü kaynakların şifahi müktesebatının alaşımsal bütünlüğünün ürünü olarak sürekli yeniden üretilen Türk kültürü canlı bir organizma gibi akıl ve ahlak evrenini neredeyse ‘aynen öyle’ koruyarak yaşamını istisnasız her alanda/olanda ‘aynen’ devam ettirmektedir. Farklı normlarda ve formlarda içerik ve
şekil değiştirse de bu kültürel gelenek/miras/müktesebat sosyal, siyasal, dini, kültürel, psikolojik ve ekonomik akıl ve ahlak evreninde öz, töz ve ruh olarak kendini günümüzde de aynen korumaktadır.

Yayın Tarihi: 2021 Sayfa Sayısı: 302
Baskı Sayısı: 1. Baskı Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 60 gr. Enso Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Genel Koordinatör: Üzeyir TEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım ve Kapak: Gözde AKMAN Redaktör: Sıla ALDEMİR

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler