kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
CHP GENEL SEKRETERLİK BÜROLARI Patrimonyal Devlet Geleneğinden Karizmatik Otoriteye
Siyaset

CHP GENEL SEKRETERLİK BÜROLARI Patrimonyal Devlet Geleneğinden Karizmatik Otoriteye

Ahmet İLYAS - Ebru ÇOBANİÇİNDEKİLER
GİRİŞ / 5
İTTIHAT VE TERAKKI’DEN HALK PARTISI’NE GEÇIŞIN SORGULANMASI / 5
NOTLAR / 21
BİRİNCİ BÖLÜM
I. Duverger’in Kadro Partisi ve Huntington’un Birinci Ters Dalga Modeli Açısından Kemalist Dönem / 25
II. Tek Parti Yönetimlerinin Uygulama Sahası / 30
A. Toplum Mühendisliği / 34
B. Liderlik / 37
C. Yeni Toplum Modeli / 40
D. Anayasal Değişiklikler / 42
E. Gençlik Örgütleri / 45
F. Andlar / 47
G. Otobiyografiler / 50
III. Türkiye’de Tek Parti Dönemi ve Kemalizm / 52
A. Kemalizm Senkronizmi / 56
IV. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kuruluşu ve İdeolojik Dokusu / 60
V. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayları ve Tüzükler / 66
A. Otoriter Devlet Aygıtı Açısından 1931 ve 1935 Kurultayları / 70
B. Yumuşama Dönemi Kurultayları / 76
NOTLAR / 79
İKİNCİ BÖLÜM
I. Otoriterizm Açısında Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlenmesi / 93
II. Partinin Devletleşme Sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği / 96
III. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği’nin Otoriterleşme Modelinin İşlerliliği / 104
IV. CHP’nin Devlet ve Toplumu Kontrol Etme Çabası ve Büroların Oluşturulması / 111
A. Büro Çalışanları / 118
B. Büro Çalışanlarının Talepleri / 123
NOTLAR / 129
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. A Grubu Bürosu ve Halk Partisi’nin Denetlenmesi / 133
A. I. Büro: Teşkilat, Seçimler ve Parti Kongreleri / 134
B. II. Büro: İstekler ve Şikayetler / 147
C. III. Büro: Cemiyetler ve Diğer Partiler / 153
D. IV. Büro: Teftişler / 160
II. B Grubu Bürolarının Faaliyetleri ve Türk Kültürünün Yayılmasına Katkısı / 173
A. V. Büro: Millî Kültür, İlmi Hareketler ve Yayınlar / 174
B. VI. Büro: Spor ve Gençlik / 183
C. VII. Büro: Halk Dershaneleri, Okuma-Yazma, Halk Hatipleri / 191
D. VIII. Büro: Matbuat, Fırka Neşriyatı, Fırka Programı Teşhiri, Propaganda / 199
III. C Grubu Büroları ve Türkiye’de Devletçiliğin Uygulanması / 210
A. IX. Büro: İş, İşçiler, Esnaf Teşkilatı, Serbest Meslekler / 211
B. X. Büro: İktisat Vaziyetinin Tetkik ve Mütalaası / 221
IV. D Grubu Büroları ve Sosyal Yardım, Parti Bütçesi ve Hukuk / 227
A. XI. Büro: İçtimai Muavenet Teşkilatı / 228
B. XII. Büro: Fırka Faaliyetlerinin Hukuk Esaslarıyla Telifi / 235
C. XIII. Büro: Merkez ve Taşrada Partiye Ait Bütçenin Denetlenmesi / 238
NOTLAR / 242
SONUÇ /257

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2020
Baskı Sayısı: 1. Baskı Sayfa Sayısı: 228
Cilt Türü: Amerikan Cilt Kağıt Tipi: 60 gr. Enso
Kitap Boyutu: 14X21 Kategori: Siyaset

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler