kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
FARKLI YAKLAŞIMLARLA  TARIMA YENİDEN BAKIŞ
Orient Yayınları

FARKLI YAKLAŞIMLARLA TARIMA YENİDEN BAKIŞ

Editörler: Ali SATAR - İsmail GÜL - Yusuf Kenan HASPOLATTarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kullanımı, hazırlanması, pazarlanması ve dağıtımını ele alan bitki ve hayvan yetiştirme sanatı ve bilimidir. Tarım, dünyanın gıda, içecek, ilaç, kozmetik, yakacak, barınak, kumaş ve boya gibi ihtiyaçlarını karşılar. Ekosistemin üreticileri olan bitkiler, güneş ışığından aldığı enerjiyi diğer canlılara fotosentezle aktararak yaşamın sürdürülmesinin temel kaynağını oluştururlar. Süslü şekilleri, muhteşem kokuları ile yüce yaratıcının sanatını sergilerler. Toprağı bir yorgan gibi örterek, toprağın korunmasında, canlılığının sürdürülmesinde ve temiz su hasadında önemli işlevler üstlenirler. İnsanların temel besin ihtiyaçlarının karşılanması ve yeterli üretim son yıllarda önemli gündemler arasındadır. Kendine yeterlilik, gıda arzı, besin hijyeni, dengeli beslenme gibi kavramlar gündemi meşgul etmektedir. Üretimi artırmak, yeterli gıda arzı toplumsal barışı kuvvetlendirmektedir. Tarım arazilerinin korunması, köylerin şehir standartlarına kavuşturulması, üretim planı ve desenlerinin oluşturulması, birim alan verimliliğini artırma, katma değeri yüksek olan ürünlerde borsa oluşturma, alım garantisi, yeni teknolojiler kullanma, pazarlama olanaklarının artırılması, kooperatifleşme ve üretim birliklerinin oluşturulması, toplum nezdinde köylü vatandaşlarımızın itibarlarını artırarak sosyal statü farklarının azaltılması gereklidir. Dünyada, tarımsal üretimde ve ürün çeşitliliğinde önemli bir konumda bulunan ülkemizde; üretimden zevk alan ve müteşebbis ruha sahip bireyleri tarımsal üretime katabilirsek sıralamamızı daha yukarılara çekebiliriz. Bu bağlamda tarımı farklı yönlerle ele alan ve çözüm önerileri sunan bu kitabın politika yapıcılar ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacılar için faydalı olmasını diliyoruz. İklim değişikliği, kuraklık, organik tarım, alternatif ürünler, topraksız tarım, seracılık, sebze ve meyve üretimi, tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler, erozyon, mekanizasyon, göç, arı, ipekböceği, mantar, tıbbi aromatik bitkiler, moleküler ve bitki doku kültürü, genetiği değiştirilmiş organizmalar, et ve süt üretimi, gübreleme, akıllı tarım uygulamaları ve toprak profilleri gibi bölümleri içeren farklı yaklaşımlarla tarıma yeniden bakış isimli kitabımızda, tarımın farklı konularında birbirinden değerli bilim insanlarının yazdığı, tarımın mevcut durumunu çözüm önerileriyle ortaya koyan bu eserin ülkemiz tarımına katkılar sağlaması temennimizdir.ANADOLU’DA İLK TARIMSAL FAALİYETLER
ENVER AKIN


MISIRIN KULLANIM ALANLARI
ÖNDER ALBAYRAK, CUMA AKINCI


TOPRAK OLUŞUMUN DA ETKİLİ OLAN AYRIŞMA VE DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ
ORHAN KAVAK, SERCAN KAYA


ÜLKEMİZDE GÜBRE ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
MERYEM KUZUCU


PESTİSİTLERİN TOPRAK KALİTESİNE ETKİSİ
ELIF İPEK SATAR


TARIMDA NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR
BILSEN TURAL, SERVET TURAL


ANTEP FISTIĞI İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR İNCELEME
TANER AKÇACI, ALI RIZA KILIÇ


NANO-BİYOGÜBRELER
BILSEN TURAL, SERVET TURAL


ORGANİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA BİTKİ KORUMANIN ÖNEMİ
NAGIHAN KILIÇ, DUYGU AKDUMAN, İSMAIL GÜL


ÜLKEMİZDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI
ÜMIT HAYDAR EROL, BEKIR BÜLENT ARPACI


TÜRKİYE’NİN SEBZE ÜRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
FAIKA YARALI KARAKAN, BERNA ERGÜN ÇETİN


SEKONDER METABOLİTLERİN ÜRETİMİNDE BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ
ÖZGÜR KARAKAŞ, AHMET ONAY


ALTERNATİF ÜRÜNLER
ERKAN BOYDAK, NUSRET ÖZBAY, SAM MOKHTARZADEH, AYGÜL KARACA


KURU BAKLAGİLLER ÜRETİMİ VE SORUNLARI
İSMAIL GÜL, SIBEL İPEKEŞEN, BEHIYE TUBA BİÇER


TOPRAK OLUŞUM REJİMLERİ SONRASINDA, TOPRAĞIN PROFİLİ VE SINIFLANDIRILMASI
ORHAN KAVAK, SERCAN KAYA


TÜRKİYE YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE ÜRETİM SORUNLARI
ERKAN BOYDAK


TARIMSAL MEKANİZASYONUN DURUMU VE SORUNLARI
CEVDET SAĞLAM, NECATI ÇETIN, SEDA GÜNAYDIN


TARIM ALANLARINDA EROZYON VE MÜCADELESİ
MERYEM KUZUCU


KENTLERE GÖÇ EDEN BİREYLERİN KIRSALA DÖNÜŞLERİ: YAŞAM TARZI GÖÇÜ
MUAZZEZ HARUNOĞULLARI


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BAĞCILIĞA ETKİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ADAPTASYON STRATEJİLERİ
MEHMET KOÇ


TARIMDA BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE POLİMERLERİN KULLANIMI
YASEMİN KEMEÇ HÜRKAN, SEVGİ KEMEÇ


TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
HASAN KILIÇ


ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ALI SATAR, MUSTAFA İLÇİN


TARIMDA ZARARLI KÖK-UR NEMATODLARI
TOLGA GÜRKAN, BETÜL GÜRKAN


TÜRKİYE’DE SUCUL KAYNAKLARIN KULLANIM PROBLEMLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ MEHMET ULUPINAR, MUHAMMED SAİD ULUPINAR İPEKBÖCEKÇİLİĞİ
SADREDDIN TUSUN, ALI SATAR


KÜLTÜR MANTARI VE GELECEK VİZYONU
ABDUNNASIR YILDIZ


TOKSİK ELEMENTLERLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN KENEVİRLE FİTOREMEDİASYONU
AHMET ONAY, ÖZGÜR KARAKAŞ


DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
MUSTAFA GÜVEN KAYSİM, AYBÜKE BİRGE, NURETTİN PAÇAL, MEHMET ZEKİ KOÇ, FERDİ ÇELİKCAN, HAKAN ÇETİNKAYA, MUHİTTİN KULAK


KURAKLIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİNE NANOPARTİKÜL TABANLI TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR
MEHMET ZEKİ KOÇAK, MUSTAFA GÜVEN KAYSİM, AYBÜKE BİRGE, FERDİ ÇELİKCAN, MUHİTTİN KULAK


TARIMDA MOLEKÜLER DEVRİM
EMINE UYGUR GÖÇER, KAAN HÜRKAN


MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
SERAP DEMİREL, BARIŞ EREN, MEHMET ZEKI KOÇAK, FATIH DEMİREL


ÜLKEMİZDE ET ÜRETİMİ
ENES KAVRUT


ÜLKEMİZDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
MUBİN KOYUNCU


TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN FİTOTERAPİ VE AROMATERAPİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
FULYA KUŞTUTAN, TOLGA GÜRKAN, BETÜL GÜRKAN, FADIME ATEŞ, EBRU TOPRAK ÖZCAN


BORUN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÖNEMİ
FULYA KUŞTUTAN, TOLGA GÜRKAN, BETÜL GÜRKAN, EBRU TOPRAK ÖZCAN, FADIME ATEŞ, BÜLENT DOĞAN


GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
GÜLCAN KOYUNCU


TOPRAKSIZ TARIM VE MEYVECİLİKTE KULLANIM OLANAKLARI
RUKİYE ÖZKAYA, HAKAN ÇETİNKAYA


TÜRKİYE’DE MEYVECİLİĞİN GELİŞİMİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
HAKAN ÇETİNKAYA, HATİCE GÖZEL, SERDAR TÜRKER

Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım: Belgin SARSILMAZ KESKİN Kapak Tasarım: Sercan KAYA
ISBN : 978-975-6124-98-7 e-ISBN: 978-975-6124-99-4
Boyut: 17X24 Kağıt Bilgisi: 1. Hamur 70 gr

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler