kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
SİYASET BİLİMİ Temel Konular, Kurumlar ve Sorunlar
Siyaset

SİYASET BİLİMİ Temel Konular, Kurumlar ve Sorunlar

Cemal FEDAYİ



İÇİNDEKİLER

TAKDİM
BİRİNCİ BÖLÜM
SİYASETİN TEMEL KONULARI
I. SİYASET VE SİYASET BİLİMİ
A. Siyasetin Tanımı ve Özellikleri
B. Siyaset Biliminin Doğuşu ve Gelişimi
C. Siyaset Biliminin İlişkili Olduğu Bilim Dalları
II. PARLAMENTO VE YASAMA
A. Parlamentoların Doğuşu ve Gelişimi
B. Parlamentoların Yapısı
C. Parlamentoların Fonksiyonları
III. YÜRÜTME VE BÜROKRASİ
A. Farklı Sistemlerde Yürütme
B. Yürütmenin Fonksiyonları
C. Bürokrasinin Doğuşu ve Gelişimi
D. Bürokrasinin Kontrolü
IV. DEVLET VE EKONOMİ
A. İktisadi Sistemler
B. Devlet-Ekonomi İlişkileri
C. Siyaset ve Ekonomi
V. SİYASAL DEĞİŞİM VE ŞİDDET
A. Değişim ve Değişimin Faktörleri
B. Barışçıl Yöntemle Değişim
C. Devrim Yoluyla Değişim
D. Darbe Yoluyla Değişim
NOTLAR

İKİNCİ BÖLÜM
DEMOKRASİ: DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
I. GİRİŞ
A. Demokrasi Nedir?
B. Demokrasi Ne Değildir?
C. Demokrasi ve Cumhuriyet
II. DEMOKRASİNİN MEKANİZMALARI
A. Seçimler
B. Çoğunluğun Yönetimi
C. Azınlığın Korunması
D. Sınırlı Devlet ya da Hukuk Devleti
E. Kuvvetler Ayrılığı
III. DEMOKRASİNİN DEĞERLERİ
A. Eşitlik ve Çeşitleri
B. Özgürlük ve Çeşitleri
C. Eşitlik ve Özgürlüğün Bağdaştırılması
IV. KLASİK DEMOKRASİ MODELLERİ
A. Doğrudan Demokrasi
B. Temsili Demokrasi
V. ALTERNATİF DEMOKRASİ ARAYIŞLARI
A. Katılımcı Demokrasi
B. Radikal Demokrasi
C. Müzakereci Demokrasi
VI. ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR
A. Dış Müdahale Aracı Olarak Demokrasi
B. Demokrasi ve İslam
C. Demokrasi ve Popülizm
VII. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
NOTLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA VE HUKUK
I. ANAYASA VE İNSAN HAKLARI
A. Anayasa’nın Tanımı ve Gelişimi
B. Anayasanın Fonksiyonları
C. Anayasa ve İnsan Hakları
II. HUKUK VE YARGI
A. Hukuk ve Hukuk Teorileri
B. Hukukun Temelleri ve Hukuk Sistemleri
C. Yargı Sistemleri
D. Çağdaş Demokrasilerde Yargının Özellikleri
E. Yargı ve Siyaset
III. ÖZGÜRLÜK VE HUKUK
A. Özgürlük
B. Hukuk
C. Özgürlük ve Hukuk
D. Leoni’ye Göre Özgürlük ve Hukuk
NOTLAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ İDEOLOJİLER
I. TEMEL SİYASİ İDEOLOJİLER
A. Liberalizm
B. Sosyalizm
C. Muhafazakârlık
D. İdeolojilerin Sonu mu?
II. KLASİK LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ
A. Liberalizm Nedir?
B. Bireycilik
C. Özgürlük
D. Kendiliğinden Düzen ve Piyasa Ekonomisi
E. Sınırlı Devlet
F. Akılcılık
G. Liberalizm-Din İlişkisi
H. Liberalizm-Demokrasi İlişkisi
III. KLASİK MUHAFAZAKÂRLIĞIN TEMEL İLKELERİ
A. Düzen ve Gelenekler
B. İtiyat ve İhtiyat
C. Toplumsal Farklılıklar ve İnsan Doğası
D. Mülkiyet ve Özgürlük
E. Gönüllü Kolektivizm ve İktidarın Sınırlandırılması
F. Süreklilik ve Değişim
IV. SAĞ, SOL VE İDEOLOJİLER
A. Giriş: Sağ ve Sol
B. Sağ ve Sol Partiler
C. Sağ ve Sol İdeolojiler
D. Toplumsal/Kültürel Alanda Sağ ve Sol
E. Sonuç
NOTLAR

BEŞİNCİ BÖLÜM
SİYASAL SİSTEM VE SORUNLARI
I. SİYASAL SİSTEM VE KAMU ÖRGÜTLERİ
A. Siyasal Sistem ve Kamu Örgütleri Arasındaki İlişkiler
B. Siyasal Sistem ve Kamu Örgütleri Arasındaki Sorunlar
C. Çözüm Önerileri
II. SİYASAL YOZLAŞMA VE YOLSUZLUKLAR
A. Giriş: Siyasal Yozlaşma, Yolsuzluk ve Siyasi Ahlak
B. Siyasal Yozlaşmanın Özellikleri ve Fonksiyonları
C. Siyasal Yozlaşma ve Yolsuzluk Türleri
D. Siyasal Yozlaşma ve Yolsuzlukların Sebepleri
E. Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
NOTLAR
KAYNAKÇA
DİZİN


Arka Kapak Yazısından…
Bu çalışmada siyasetin temel konularını, kurumlarını, sorunlarını ve ideolojilerini, kaynaklara istinaden, inceleme ve araştırmalar bağlamında analiz etmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde siyasetin temel konuları beş başlıkta incelenmiştir: Siyasetin tanımı ve özellikleri, yasama ve yürütme, devlet ve ekonomi, siyasal değişim ve şiddet. Bu son başlıkta özellikle devrimin ve darbelerin eleştirisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, çağımızın evrensel bir değeri olan demokrasi konusu üzerine ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Üçüncü bölümde hukuk ve hukuk sistemleri, anayasa ve insan hakları, yargı ve yargı sistemleri ele alınmıştır. Yargı ve siyaset ile özgürlük ve hukuk, bu bölümün özgün konularındandır. Dördüncü bölüm çalışmanın hacim açısından ikinci en geniş bölümüdür. Bu bölümde öncelikle üç temel ideoloji üzerinde durulmuştur: Liberalizm, sosyalizm ve muhafazakârlık. Bu üç ideoloji didaktik bir bağlamda anlatıldıktan sonra, önemine binaen, klasik liberalizm ve klasik muhafazakârlığın temel ilkeleri analiz edilmiştir. Son bölümde siyasal sistemlerde görülen iki temel soruna dikkat çekilmektedir. İlki siyasal sistem ve kamu örgütleri arasındaki ilişkiler bağlamında ortaya çıkan sorunlar, ikinci ise siyasal yozlaşma ve yolsuzluk sorunudur. Ayrıca kitapta bu sorunlar hakkında çözüm önerileri de sunulmuştur…

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 224 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 70 gr. Enso Kitap Boyutu: 14X21
Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Genel Koordinatör: Üzeyir TEKİN
Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ İç Tasarım ve Kapak: Gözde AKMAN
Redaksiyon: Sıla ALDEMİR

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler