kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...

Kadim ve Orient Hakkında

Kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor” sloganı ile 2004 yılında yayın hayatına başlayan KADİM YAYIN GRUBU (Kadim ve Orient Yayınları) ulusararası bir yayınevi olup ülkemizin seçkin akademisyenlerin, aydınların ve gazetecilerin buluştuğu bir kültür platformu yaratma gayreti çerisindedir.  20 yıldır yayın hayatında olan Kadim ve Orient Yayınları Sosyal, Sağlık, Fen ve Eğitim gibi geniş bir yelpazede okuyucularına nitelikli ve kaliteli eserler sunan yayınevimiz çoğulcu ve çok yönlü bir yayıncılığı hedeflemiştir.

Kadim Yayınları akademik yükselmede “ULUSLARARASI YAYINEVİ”; akademik teşvik de ise "ULUSAL YAYINEVİ" statüsündedir. 

Orient Yayınları akdemik yükselmede  ve akademik teşvikte “ULUSLARARASI YAYINEVİ” statüsündedir. 

Kadim ve Orient Yayınları yayımladığı 400'den fazla kitap ile doğrudan veya dağıtımcı kuruluşlar aracılığıyla ülke içerisindeki önemli resmi, üniversite ve özel kütüphanelere ulaştırılmaktadır. Yayınlarımız Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi ulusal, Oxford Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi gibi uluslararası üniversite kütüphaneleri tarafından temin edilerek dünya genelindeki akademisyen ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Aşağıda Kadim ve Orient Yayınlarının yer aldığı ulusal ve uluslararası üniversite kütüphanelerinin birkaçının linki verilmiştir.

-----------------------------

 

YAZARA NOTLAR:

DOÇENTLİK BAŞVURUSU için ÜAK'In yönetmeliğinde tanımlı Ulusal ve Uluslararası Yayınevi tanımları (kaynak 1)

Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.


Ulusal ve Uluslararası Yayınevi kriterini  YÖK' aşağıdaki "AKADEMİK TEŞVİK Kriterleri Yönetmeliği" çerçevesinde belirlemiştir. (kaynak 2)

k) Tanınmış ulusal yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

 

Kaynak 1: http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2020E_10032020.pdf

Kaynak 2: https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=201811834&MevzuatTertip=5

 

 

Akademik Yükselme ve Teşvik için Kadim Yayınları Ulusal ve Uluslararası Yayınevi Belgesi

Akademik Yükselme ve Teşvik için Orient Yayınları Ulusal ve Uluslararası Yayınevi Belgesi

 

 

 

-------------------------------------------

KADİM YAYINLARI - Uluslararası Üniversite Kütüphaneleri

Harvard University Library'de yer alan kitap listemiz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,Kadim%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Columbia University Library'de yer alan kitap listemiz: 

https://clio.columbia.edu/catalog?q=kadim&search_field=publisher&source=catalog

Princeton University Library'de yer alan kitap listemiz:

https://catalog.princeton.edu/catalog?utf8=%E2%9C%93&f1=all_fields&q1=&op2=AND&f2=publisher&q2=kadim&op3=AND&f3=title&q3=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bbegin%5D=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bend%5D=&sort=score+desc%2C+pub_date_start_sort+desc%2C+title_sort+asc&search_field=advanced&commit=Search

Oxford University Library'de yer alan kitap listemiz:

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,kadim%20yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=local&search_scope=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0

New York University Library'de yer alan kitap listemiz:

http://bobcat.library.nyu.edu/primo-explore/search?query=any,contains,kadim%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=all&search_scope=all&vid=NYU&lang=en_US&offset=0

Toronto University Library'de yer alan kitap listemiz:

https://search.library.utoronto.ca/search?N=0&Ntx=mode+matchallpartial&Nu=p_work_normalized&Np=1&Ntt=kadim%20yay%C4%B1nlar%C4%B1&Ntk=Anywhere

 

KADİM YAYINLARI - Ulusal Üniversite Kütüphaneleri

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=1&sid=42c76930-1d95-46c3-a2f0-def50de53614%40sdc-v-sessmgr01&bquery=Kadim+Yay%c4%b1nlar%c4%b1&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl

Sabancı Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

https://risc01.sabanciuniv.edu/search~S9?/tKadim+Yay{u0131}nlar{u0131}%3B+9./tkadim+yayinlari++++++++9/-3,-1,0,E/2browse

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=kadim+yay%C4%B1nlar%C4%B1&te=&rt=false%7C%7C%7CPUBLISHER%7C%7C%7CYay%C4%B1nc%C4%B1

Gazi Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://kutuphane.gazi.edu.tr/search*tur/?searchtype=t&searcharg=Kadim+Yay%C4%B1nlar%C4%B1+%3B+&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Ara&searchlimits=&searchorigarg=tKadim+Yay%7Bu0131%7Dnlar%7Bu0131%7D+%3B+51.+Tarih+%3B+12

Ankara Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.ankara.edu.tr/uhtbin/cgisirsi/?ps=tkogn16r9J/MAIN/194590091/123

 

ORİENT YAYINLARI - Uluslararası Üniversite Kütüphaneleri

Harvard University Library'de yer alan kitap listemiz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,Orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Columbia University Library'de yer alan kitap listemiz: 

https://clio.columbia.edu/catalog?q=orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&source=catalog&search_field=publisher&commit=Search

Princeton University Library'de yer alan kitap listemiz:

https://catalog.princeton.edu/catalog?utf8=%E2%9C%93&f1=all_fields&f2=publisher&f3=title&op2=AND&op3=AND&q1=&q2=orient&q3=&q=Orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bbegin%5D=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bend%5D=&search_field=advanced&sort=score+desc%2C+pub_date_start_sort+desc%2C+title_sort+asc&f1=all_fields&q1=&op2=AND&f2=publisher&q2=orient+yay%C4%B1nlar%C4%B1&op3=AND&f3=title&q3=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bbegin%5D=&range%5Bpub_date_start_sort%5D%5Bend%5D=&sort=score+desc%2C+pub_date_start_sort+desc%2C+title_sort+asc&search_field=advanced&commit=Search

Oxford University Library'de yer alan kitap listemiz:

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&tab=local&search_scope=LSCOP_OX&vid=SOLO&facet=library,include,MECDL&facet=creator,include,Tekin,%20%C3%9Czeyir&lang=en_US&offset=0

New York University Library'de yer alan kitap listemiz:

http://bobcat.library.nyu.edu/primo-explore/search?institution=NYU&vid=NYU&tab=all&search_scope=all&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&displayField=all&primoQueryTemp=orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&query=any,contains,orient%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1&sortby=rank&lang=en_US

 

ORİENT YAYINLARI - Ulusal Üniversite Kütüphaneleri

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=3&sid=42c76930-1d95-46c3-a2f0-def50de53614%40sdc-v-sessmgr01&bquery=Orient+Yay%c4%b1nlar%c4%b1&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl

Sabancı Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

https://risc01.sabanciuniv.edu/search~S9?/tOrient+Yay{u0131}nlar{u0131}%3B+1./torient+yayinlari++++++++1/-3,-1,0,E/2browse

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=Orient+yay%C4%B1nlar%C4%B1&te=&rt=false%7C%7C%7CPUBLISHER%7C%7C%7CYay%C4%B1nc%C4%B1

Gazi Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://kutuphane.gazi.edu.tr/search*tur/?searchtype=t&searcharg=Orient+Yay%C4%B1nlar%C4%B1+%3B+&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Ara&searchlimits=&searchorigarg=tKadim+Yay%7Bu0131%7Dnlar%7Bu0131%7D+%3B+

Ankara Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan kitap listemiz:

http://katalog.ankara.edu.tr/uhtbin/cgisirsi/?ps=g0adiJojuc/MAIN/305070054/123