kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
SOSYAL MEDYADAN AL HABERİ

SOSYAL MEDYADAN AL HABERİ

Ragıp BingölİÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ
I. Medya Kavramı
II. Toplumsal Yaşamda Medyanın Rolü ve İşlevleri
III. Geleneksel Medyadan Sosyal Medyaya Geçiş
IV. Sosyal Medyanın Gelişimi ve Tarihçesi
V. Sosyal Medyanın Özellikleri
VI. Sosyal Medyanın Avantaj ve Dezavantajları
VII. Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya Türleri
A. Facebook
B. Twitter
C. Instagram
D. Bloglar
E. Youtube
F. Wikiler
G. Linkedin

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL MEDYA HABERCİLİĞİ
I. Haber Kavramı
II. Haber Üretim Sürecine Etki Eden Unsurlar
III. Haber Objektifliği ve Haber Güvenilirliği
IV. Sosyal Medya Haberciliği
V. Haber Etiği
VI. Haber Elde Etmede Sosyal Medya Üzerine Yapılmış Araştırma Bulguları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HABER ELDE ETMEDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
ALIŞKANLIKLARIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BULGULARI
I. Metodoloji
A. Araştırmanın Sorunu
B. Araştırmanın Amacı ve Önemi
C. Araştırmanın Modeli
D. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
E. Araştırmanın Sınırlılıkları
F. Soru Formu ve Ölçüm Araçları
G. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler
H. Araştırmanın Hipotezleri
II. Bulgular ve Yorum
A. Katılımcıların Demografik Özellikleri
B. Katılımcıların Haftalık Kitle İletişim Araçlarını Kullanım Sıklığı
C. Katılımcıların Haftalık Sosyal Medya Ortamlarını Kullanım Sıklığı
D. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Süreleri
E. Katılımcıların Sosyal Medyayı Kullanma Amaçları
F. Katılımcıların Günlük Yaşamda Haber Alma İhtiyaç Durumları
G. Katılımcıların Haber Alma İhtiyaçları İçin Medya Araçlarını Kullanım Sıklığı
H. Katılımcıların Haber Edinirken En Çok Güvenilir Buldukları Medya Araçları
I. Katılımcıların Kitle İletişim Araçlarında Yayınlanan Haberlere Güven Düzeyleri
İ. Katılımcıların Haber Elde Etmek İçin Kitle İletişim Araçları Tercihinde Etkili Olan Faktörler
J. Katılımcıların Sosyal Medyada Yer Alan Haber Türlerini Takip Etme Sıklığı

SONUÇ VE TARTIŞMA
KAYNAKÇA

Arka Kapak Yazısından…
Bu kitap, öğrencilerin sosyal medyadan haber edinme alışkanlıklarını yüz yüze görüşmeyle tespit etmeye çalışmaktadır. Araştırmada katılımcıların en sık takip ettikleri kitle iletişim aracı internet ve sosyal medyayken, televizyon ile gazete ise takip edilen üçüncü ve dördüncü kitle iletişim aracı olarak tercih etmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılanlar, haber edinirken geleneksel medya yerine yeni medyayı kullanmaktadır.
Teknolojik gelişmeye bağlı olarak internet sosyal medya gündelik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmektedir. Özellikle internet tabanlı programlarla uyumlu halde çalışan akıllı cep telefonları internete ve sosyal medyaya zaman ve mekândan bağımsız biçimde ulaşmamıza olanak sağlamaktadır. Bu durum günlük hayatımızla ilgili alışkanlıklarımızda da bir takım değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikliklerden izleyici, okuyucu veya dinleyicilerin bir kısmı geleneksel medya olarak tabir edilen gazete, televizyon ve radyo yerine artık yeni medya olarak adlandırılan internet ve sosyal medyadan haber edinmeyi tercih etmektedir.
İnternet erişimi olan kitlelerin haber alma biçimlerinde değişikliğe neden olan internet ve sosyal medya, son yıllarda kitle iletişim araştırmacılarının dikkatini çekmiş, kitle iletişimin yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin; internet ve sosyal medya kullanma alışkanlıkları, haber edinirken hangi sosyal medya platformunu kullandıkları, sosyal medyadan haber edinirken etkili olan faktörler ve sosyal medyadan edindikleri haberlere olan güven düzeyini tespit etmek bu araştırmanın temel sorunsallarıdır.

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 146 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 70 gr. Enso Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Genel Koordinatör: Üzeyir TEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım ve Kapak: Gözde AKMAN Redaksiyon: Sıla Aldemir

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler