kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

AKINTIYA KARŞI BİR AYDIN EROL GÜNGÖR

YUNUS ŞAHBAZArka Kapak Yazısından…
Erol Güngör fikriyatının en mümeyyiz vasfı onun istikrarlı ve tutarlı bir düşünce istikametine sahip olmasıdır. Bu düşünce istikametinin de merkezinde aydın sorunu vardır. Onun için aydınlar hem eleştirilmesi, hesaplaşılması gereken hem de kurucu misyonlarıyla toplumlara öncülük etmesi gereken zümredir.
Diğer birçok aydın gibi Erol Güngör de çağının bir düşünürüdür. Onun entelektüel portresini ve fikriyatını anlamak ancak yaşadığı tarihsel-toplumsal dinamikleri nazarı itibara almakla mümkündür. Çağının izlerini taşımakla beraber, Güngör fikirleriyle çağının dışına taşabilmiş bir aydındır. O kendi dönemindeki sorunlara Türkiye’nin fikrî birikimi, entelektüel geçmişini dikkate alarak yaklaşmış ve böylece geçmişle gelecek arasında irtibatlar kurmayı başarabilmiştir.
Erol Güngör’ün Türk fikrî birikimini, entelektüel zümresini önemsemesi onun ayırt edici vasıflarından biridir. Ziya Gökalp’i hem çok önemsemesi hem de bir anlamda onunla hesaplaşması bu tavrının bariz bir göstergesidir. Nitekim döneminde bu tavrından dolayı birtakım tenkitlere de maruz kaldığı anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada milliyetçilik, muhafazakârlık ve hatta yer yer İslâmcılıkla bile irtibatlandırılan Erol Güngör fikriyatı incelenmiştir. Esas olarak Güngör aydın vasfını haiz, aydın temsiliyeti yüksek bir isim olarak ele alınmıştır. Onun milliyetçilik başta olmak üzere farklı düşünce fraksiyonlarıyla irtibatlarını sürmek mümkündür. Ancak Güngör fikriyatını ve entelektüel portresini anlamak ve anlamlandırmak aydın merkezli bir incelemeyle mümkün olacaktır.

Yayın Tarihi: 2022 Sayfa Sayısı: 274
Baskı Sayısı: 1. Baskı Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 65 gr. Holmen Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Genel Koordinatörü: Metin ÖZKAN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç ve Kapak Tasarım: Çağrı ATMACA ISBN: 978-605-7629-60-9

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler