kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Edebiyat

SEZAİ KARAKOÇ VE DİRİLİŞ YAZILARI

MÜNİRE KEVSER BAŞİÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1: SEZAİ KARAKOÇ VE DİRİLİŞ
Sezai Karakoç
Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi
Sezai Karakoç ile Doğu’yu ve Batı’yı Yeniden Düşünmek

BÖLÜM 2: KAVRAMLARLA DİRİLİŞ
Diriliş Düşüncesinde Metafizik Kavramı
Sezai Karakoç Düşüncesinde “Çağdaş Metafizik Anlayışı’ İhtiyacı”
Diriliş Düşüncesinde Ölüm Kavramı
Diriliş Düşüncesinde İki Kavram: “Evrensel Şuur” ve “Evrensel Yabancılaşma

BÖLÜM 3: SEZAİ KARAKOÇ VE ŞİİR
Düşüncenin Estetik Planda Var Oluşu: Diriliş Düşüncesinde ve Sezai Karakoç Şiirinde Yetkin İnsanın İnşâsı
Sezai Karakoç’un “Masal” Şiirini Diriliş Düşüncesi Bağlamında Okumak
Sezai Karakoç’un Şiirinde Metafizik Duyarlık: “SESLER” Örneği
Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm
Sezai Karakoç Şiirinde Hızır

Arka Kapak Yazısından…
Sezai Karakoç; kavram olarak “Diriliş”i, insanlık tarihinin büyük değişim dönemlerinde gerçekleşmiş ve gelecekte yine gerçekleşecek olan somut bir vakıa olarak tanımlamıştır. Tarihin pek çok döneminde insanlığın büyük bunalımlarını büyük dirilişlerle aştığını düşünen Karakoç, bugüne değin de aynı inancı taşıyarak bir “Diriliş” özlemi ve umudu taşımıştır. İnsanlık, geçmişinden kopmadan; bugünü aklen, kalben ve ruhen sağlıklı değerlendirebildiğinde; bununla birlikte geleceğe kendi özünden katkıda bulunabildiğinde “Diriliş” gerçekleşecektir.
Karakoç tarafından inşa edilen düşünce sistemi; gerek ülkemiz gerek tüm insanlık bazında çağı, tarihî-sosyolojik bir bakış açısıyla yeniden okuma ve yorumlama yöntemidir. Bu yöntem, öncelikle çağımız uygarlığının ve insanının sorunları ile bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan düşünsel zeminin kritik edilmesini, sonra da uygarlığı şekillendiren kavramlar üzerinde yoğunlaşarak bu kavramların anlam, içerik ve sınırlarının belirlenmesi yönünde yeniden bir düşünsel üretimi hedeflemiştir.
Sezai Karakoç, hem fikri yazılarıyla hem de modern edebiyat anlayışı içerisinde kendine özgü şiir söyleyişiyle birçok kalem için yol olmuştur. Diriliş üzerinden temellendirdiği düşüncelerini, kaynağını İslam düşüncesinden, gelenekten alan bir mana ile yazılarını ve şiirlerini bütüncül bir perspektifle kaleme almıştır. Diriliş düşüncesi Karakoç’un her bir şiirine, yazısına, kavramlarına nüfuz etmiştir.

Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Genel Koordinatör: Üzeyir TEKİN
Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ İç ve Kapak Tasarım: Yasemin AHMEDZADE
Kağıt Bilgisi: 65 gr Holman Kapak Bilgisi: Amerikan Cilt
Baskı Tarihi: 2022 ISBN: 978-605-7629-77-7

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler