kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset Bilimi
Siyaset

Siyaset Bilimi

Cemal FEDAYİBu kitap öncelikli olarak, başta üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri olmak üzere siyasal bilimlerle ilgili bölümlerinde okutulan "siyaset bilimine giriş" derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ders notları niteliğindedir.

Kitabın amacı siyaset biliminin temel konularını, ayrıntıya girmeden kolay anlaşılır ve kolay okunur bir üslupla ve nesnel bir tarzda verebilmektir. Bu yapılırken siyaset bilimiyle ilgili, kaynakçada gösterilen klasikleşmiş temel kitaplar esas alınmıştır. Bu kitaplarda yer alan bilgilerin analizi sonucunda dağınık ve yoruma açık bilgiler yorum ve ayrıntılardan arındırılarak somut ve objektif bir derleme ortaya konulmuştur.

Kitabımız, siyaset bilimi alanında yapılmış kalın kitaplarla boğuşmak istemeyen, derli toplu ve kısa yazılmış bir kitap arayan genel okuyucu için de okunması ve anlaması kolay öz ve özet bilgiler içermektedir. Detay bilgi edinmek isteyenler kaynakçada listelenen eserleri okuyabilirler.

İÇİNDEKİLER
SİYASET ve SİYASET BİLİMİ
1. Tanım ve Genel Özellikler
2. Siyaset Felsefesi, Siyaset Teorisi ve Siyaset Bilimi
3. Siyaset Biliminin Doğuşu ve Gelişimi
SİYASET BİLİMİ AÇISINDAN DEVLET
1. Devletin Tanımı ve Nitelikleri
2. Devletin Doğuşu Konusundaki Görüşler
3. Devletin Rolü Konusundaki Görüşler
SİYASAL İKTİDAR, OTORİTE ve MEŞRUİYET
1. Siyasal İktidarın Tanımı ve Özellikleri
2. Kurucu İktidar ve Kurulu İktidar
3. Meşruiyet
4. Otorite ve Meşruiyet
5. Yasallık ve Meşruluk
6. İhtilal (Devrim)
7. Siyasal İktidar ve Ordunun denetimi
HÜKÜMET SİSTEMLERİ
1. Meclis Hükümeti Sistemi
2. Parlamenter Sistem
3. Başkanlık Sistemi
4. Yarı-Başkanlık Sistemi
DEMOKRASİ
1. Tanımı ve Genel Özellikleri
2. Demokrasi ve Anayasacılık
3. Hukuk Devleti İlkesi
4. Kuvvetler Ayrılığı
SİYASİ PARTİLER
1. Tanımı ve İşlevleri
2. Parti Türleri
3. Parti Sistemleri
SİVİL TOPLUM
1. Çağdaş Dünyada Sivil Toplum
2. Sivil Toplum ve Devlet
3. Sivil toplum ve Demokratik Kültür
4. Sivil Toplum ve Serbest Piyasa Ekonomisi
5. Sivil Toplum Kuruluşları
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM
1. Osmanlı’dan Tek Parti Dönemine
2. 1946-80 Arası Dönem
3. 1980 Sonrası Dönem
BASKI GRUPLARI
1. Çıkar ve Baskı Grupları: Tanım ve Genel Bilgiler
2. Baskı Gruplarının Lehinde ve Aleyhinde Oluşan Görüşler
3. Baskı Gruplarıyla Siyasi Partiler Arasındaki Farklılıklar
4. Baskı Gruplarını Sınıflandırılması
5. Baskı Gruplarının Kullandığı Yöntemler
6. Baskı Gruplarının Gücü
KAMUOYU
1. Tanımı ve Genel Özellikleri
2. Kamuoyunun Oluşma Şartları
3. Farklı Siyasal ve Toplumsal Sistemlerde Kamuoyu
4. Kamuoyu Teorileri
5. Kamuoyu Türleri
6. Kamuoyu Yoklamaları
PROPAGANDA
1. Propagandanın Doğuşu ve Tanımı
2. Propagandanın Özellikleri, Türleri ve Araçları
3. Propagandanın Eleştirisi
SİYASAL PAZARLAMA
1. Siyasal Pazarlamanın Tanımı
2. Siyasal pazarlamanın unsurları
3. Siyasal Pazarlamada Strateji
4. Siyasal Pazarlamada Araçlar
5. Siyasal Pazarlama İlkeleri
SEÇİM SİSTEMLERİ
1. Seçim Hakkı ve Seçim Sistemlerinin Amacı
2. Seçim Sistemi Türleri
a. Çoğunluk Sistemleri
b. Nisbî Temsil Sistemleri
3. Türkiye’de Seçim Sistemleri
SİYASAL KATILMA
1. Genel Bilgiler
2. Demokratik ve Totaliter Sistemlerde Siyasal Katılma
3. Siyasal Katılmaya Etki Eden Faktörler
SEÇKİNCİ KURAMLAR (ELİT TEORİLERİ)
1. Klasik Seçkinci Kuramlar
2. Çağdaş Seçkinci Kuramlar
3. Seçkinci Kuramların Değerlendirilmesi
KÜRESEL SİYASET
KAYNAKLAR

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2018
ISBN: 9789759000271 Sayfa Sayısı: 164
Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13x21 cm Baskı Sayısı: 8.Baskı
Kategori: Siyaset

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler