kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Uluslararası İlişkiler

21'İNCİ YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI

RAMAZAN ERDAĞBu kitap Türk dış politikasının 21’inci yüzyılın ilk döneminde (2000-2021 arası) yaşanan gelişmelerini uluslararası sistemde yaşanan kırılmalar doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla ele almayı planlamaktadır. Kitapta öncelikle yeni yüzyılda uluslararası sistemde yaşanan kırılmalar ve Türk dış politikasında yaşanan dönüşüm ele alınmaktadır. Kitapta Türkiye’nin dış politikasında öne çıkan bölgeler, ülkeler ile ikili ilişkiler ve konular alanında uzman akademisyenlerin analitik incelemeleriyle analiz edilmektedir. Kitabın üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler Bölümleri başta olmak üzere Türk Dış Politikası derslerinin okutulduğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve Maliye Bölümlerinin lisans öğrencileriyle, ilgili alanda lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılarına referans kaynağı olması hedeflenmektedir.

İÇİNDEKİLER
2000’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI SİSTEMDE VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Ramazan Erdağ

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER
Tamer Kaşıkçı

ABD İLE İLİŞKİLER
Bora Bayraktar - Ebuzer Demirci

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Filiz Cicioğlu

21. YÜZYILDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Muhammet Koçak

21. YÜZYILDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ
Haydar Oruç

IRAK İLE İLİŞKİLER
Mehmet Alaca

2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ
İsmail Sarı

TÜRKİYE’NİN 2000 SONRASI SURİYE POLİTİKASI
Oytun Orhan - Recep Tayyip Teke

21. YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI
Mehmet Uğur Ekinci

TÜRKİYE’NİN LİBYA POLİTİKASI
Furkan Polat

2000 SONRASI TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI
Recep Yorulmaz

ORTA ASYA VE KAFKASLAR İLE İLİŞKİLER
Merve Zorlu

21. YÜZYILDA TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ 241
Abdurrahim Sıradağ

TÜRKİYE’NİN SON DÖNEM LATİN AMERİKA POLİTİKASI
Hüsna Taş Yetim - Mustafa Yetim

21. YÜZYILDA TÜRKİYE-KÖRFEZ İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK DÖNÜŞÜMLER
Mehmet Rakipoğlu

21. YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASININ EKONOMİ-POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ
Emre Saygın-Tahsin Yamak

TÜRKİYE’NİN ASYA-PASİFİK BÖLGESİ İLE İLİŞKİLERİ: 4 TEMEL SÜTUN
Gürol Baba

Genel Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım: Özge DEMİR ÖZKAN Kapak Tasarımı: Yeşim POLAT
Boyut: 16X24 ISBN: 978-605-7629-96-8
Sayfa: 344 Baskı: 1. Baskı

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler