kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Güncel

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME VE MEDYA YANSIMALARI

Ragıp BİNGÖLTürkiye’de kamu tarafından sağlanan hizmetlerin özel sektöre devredilmesini ve serbest piyasa koşullarının ekonomik ortama hâkim olmasını amaçlayan özelleştirmeye yaklaşım, çoğu zaman politik ve ideolojik olmuştur. Bu bağlamda özelleştirme üzerine olumlu ya da olumsuz bir gerçeklik toplumsal olarak inşa edilmektedir. Medya, bireylerin imge ve referanslarını içselleştirdiği bir toplumsal gerçeği yeniden olumlama gücüyle, özelleştirmenin olası bir yorumunu inşa ederek, özelleştirmenin toplumda kabul görüp görmeyeceği noktasında etkili rol oynamaktadır.

Bu anlamda özelleştirme ve medya ilişkisinin incelendiği araştırmalarda özelleştirme, sembolik bir süreç olarak ele alınmış, ekonomi yönetimleri özelleştirme üzerinden gazete aracılığıyla halk nezdinde politik olarak ya desteklenmiş ya da eleştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında, gazetelerde özelleştirmenin nasıl temsil edildiği ve bu temsillerin özelleştirme lehine veya aleyhine konumlandırılmasında gazetelerin kendi içinde tutarlı olup olmadığı tespit edilmiştir. Yani özelleştirme kavramı tüm yönleriyle irdelenmiş, son yıllarda medya alanında yapılan çalışmalara sıkça konu olan temsil kavramı, eleştirel medya çalışmaları ekseninde ele alınmıştır. En nihayetinde Türkiye’de gündemin önemli konularından biri olan özelleştirmenin medyada temsili basında yer alan içeriklerine nitel yönelimli içerik analizi ile bakılmıştır.

Yayın Tarihi: 2024 Sayfa Sayısı: 230
Baskı Sayısı: 1 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Türü: 65 g Holmen Genel Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN
Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ İç ve Kapak Tasarım: Sevim Altay
ISBN: 978-625-94230-5-0

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler